FAKTOR PLUS

Sacharidové vlny

sacharidove-vlny

Sacharidové vlny (mnohdy je užíván i termín sacharidová superkompenzace, ale toto spojení není zcela přesné) se aplikují v praxi u sportovců i nesportující populace. Jsou pravděpodobně nejefektivnějším způsobem, jak optimálně dosáhnout rychlého snížení tělesné hmotnosti, aniž by došlo ke ztrátě svalové hmoty. Jejich hlavním cílem je tedy redukce tukových rezerv při zachování hodnoty svalové hmoty. Podstatou sacharidových vln je skutečnost, že při cyklování sacharidů dochází pouze k zanedbatelnému zpomalení metabolismu. Tím je dosaženo efektivnějšího spalování tuků. Podmínkou ovšem je, tzv. „vychytat" si na základě individuálních pocitů a výsledků svůj vlastní systém, který bude fungovat.

 

 

Pozor na tzv. cyklování cukrů.

V kulturistické terminologii se můžete setkat s názvem cukrování, které ovšem zcela nevystihuje princip cyklování cukrů. Stručně řečeno, jde spíše o tzv. plnění svalů před soutěží, kterému předchází rýsovací období, při němž kulturisté pomocí specificky upraveného stravovacího režimu (diety) a k tomu uzpůsobeného tréninkového úsilí „pálí" podkožní tuk.

Co to je sacharidová vlna?

Podstatou a hlavním cílem je zabránění stagnace hubnutí při zachování svalové hmoty. U nesmyslných diet (hladovění) se organizmus dříve či později začne bránit, aby dramaticky neklesla hladina cukru v krvi. Takový stav hrozí tehdy, jestliže dojde k abnormálnímu snížení příjmu cukrů v rámci celkové redukce přijímané stravy. Ve finále pak ani nedochází k spalování tuků, ale člověk zejména v prvních dnech takové diety sníží svoji váhu výhradně vyprázdněním žaludku, ztrátou tekutin, následně svalové hmoty. Takový systém v konečném důsledku vede k obecně známému jo-jo efektu.

U sacharidových vln jsou cukry tělu dodávány tak, aby jejich následující navýšená dávka zabránila stagnaci spalování tuků. Podstatou je počáteční maximální možný pokles příjmu sacharidů tj. na cca 50 g v prvním dnu (ne méně). Tím se docílí efektu, že tělo začne spalovat tuky, přičemž následné navyšování příjmu cukrů zajistí organizmu dostatek energie pro jeho činnost a „rozhoupá" metabolismus.

Velmi důležité ale je, aby se během sacharidových vln dostatečně navýšil příjem bílkovin. Obecně se množství přijatých bílkovin nastavuje na cca 2 - 2,5 g na jeden kilogram tělesné hmotnosti za den (je to však ryze individuální záležitost). Toto množství by mělo být udržováno po celou dobu cyklování. Stejně tak by měl být konstantní i příjem tuků a to v rozpětí 0,5 - 0,8 g na jeden kilogram tělesné hmotnosti. Tuky chápeme jako nedílnou součást stravy. Pokud to nevyžadují zdravotní důvody, nikdy se z jídelníčku nesmí vyřadit!

Jak na to?

Nejjednodušším systémem sacharidových vln, který se obecně používá, je sedmidenní cyklování s následujícím příjmem sacharidů: 50 g, 100 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g. Lze se však setkat i se čtyřdenním cyklováním, kdy je příjem sacharidů nastaven následovně: 50 g, 150 g, 250 g, 400 g. Důležité je pamatovat na skutečnost, že celá záležitost, jak je výše uvedeno, je ryze individuální a tudíž v mnoha ohledech specifická. Maximální hranice příjmu sacharidů se např. může pohybovat v rozpětí od 350 g do 500 g za jeden den.

Zásadní pro sacharidové vlny a jejich aplikaci je také dostatečný příjem tekutin. Používá se hlavně stolní mineralizovaná voda v množství cca 2,5 - 3 litry na jeden den. Spotřeba tekutin je však opět individuální. V průběhu sacharidového cyklování je žádoucí přijímat minerální a vitamínové doplňky stravy, jimiž se pokryjí zvýšené nároky organizmu na jejich příjem. Osobně preferuji QUEEN EUNIKÉ.

V neposlední řadě je třeba pamatovat i na to, že cyklování neboli vlnění sacharidů (cukrů) vyžaduje jistou míru odříkání a trpělivosti. Poruší-li se dávkování, nebude dosaženo požadovaného efektu. Porušením není pouze vyšší než plánovaný příjem cukrů, ale také i jejich nižší přijímaná než určená dávka pro jeden den. Nelze ani očekávat, že již během první např. sedmidenní vlny někdo zaznamená úbytek 5 kg ze své tělesné hmotnosti. Kdyby ano, tak je nanejvýš pravděpodobné, že někde došlo k chybě, než že by byl tento stav známkou perfektně nastaveného systému. Organizmus člověka totiž potřebuje určitý čas, aby se adaptoval a mohl na změnu reagovat. Významným činitelem při aplikaci sacharidových vln je i výchozí pozice. Zdali jde o jedince, který trpí nadváhou, potažmo obezitou nebo je to sportovec, jehož motivací je např. jen drobná redukce tělesného tuku.

Důležitým faktorem pro sestavení jídelníčku v rámci sacharidových vln jsou i energetické hodnoty potravin, respektive výběr potravin a jejich skladba v jednotlivých dnech stravovacího plánu.

Těm, kteří neuvažují o sestavení svého stravovacího plánu se sacharidovými vlnami u profesionála, což nepovažuji za moudré rozhodnutí, bych doporučil: Vybírejte si potraviny do jídelníčku alespoň v tabulkách (seriózních) s uvedenými nutričními hodnotami. Tak si můžete spočítat celkovou hodnotu přijaté energie/den, následně i v rámci přijatých bílkovin, tuků a cukrů. V současnosti již není problém např. na internetu najít tabulky, v nichž naleznete jak energetickou hodnotu dané potraviny, tak i její obsah bílkovin, tuků a cukrů, který se udává v gramech a zpravidla je uváděn na 100 g konkrétní potraviny. Energie bývá uváděna většinou v kilokaloriích (kcal) a přepočítávána na kilojouly (kJ). Existují tabulky, v nichž je energie vyjádřena jak v kilokaloriích, tak i v kilojoulech. Při výběru potravin je důležitá i jistá obezřetnost a jejich volba dle kvality. Čtením informací uvedených na obalech lze získat i přehled o nutričních hodnotách.

Příklad výběru potravin

Bílkoviny – maso krůtí, kuřecí, když červené tak s minimálním množstvím tuku např. telecí, vepřová panenka, hovězí zadní apod., drůbeží nebo krůtí šunka, atd., ryby (např. losos, sleď, makrela, tuňák, treska aj.). Velmi kvalitní bílkovinou jsou i vejce. V rámci skupiny bílkovin jsou velmi výhodné Proteiny vyráběné jako doplňky stravy. Osobně doporučuji od společnosti ENERVIT.

Cukry – rýže dlouhozrnná např. Basmati, Natural, Jasmínová nebo neloupaná Indiánská rýže, celozrnné těstoviny, ovesné i pohankové vločky. Stejně tak, jako u bílkovin i zde doporučuji použít sacharidových doplňků ENERVIT.

Tuky – přednost mají rostlinné tuky lisované za studena např. olivový, lněný, slunečnicový, řepkový olej atd.

Jak budeme vlnit?

V předcházejícím textu je uvedeno, jak může vypadat příjem sacharidů v rámci sedmidenního a čtyřdenního cyklování. Z hlediska délky trvání vln doporučuji čtyřtýdenní cyklus tedy 28 dní, v nichž se mění denní příjem sacharidů tak, aby byl neustále zachován princip vlnění. Nejsou ale vyloučeny ani varianty kratší, např. čtrnáctidenní cyklování. Po absolvování naplánovaného období sacharidových vln je žádoucí na nějaký čas vysadit a vrátit se k běžnému stravování. Tím je myšlena tzv. racionální, tedy vyvážená forma jídelníčku a to jak z pohledu zastoupení jednotlivých potravin, tak z hlediska jejich energetické hodnoty. Určitě nedoporučuji po ukončení sacharidových vln návštěvu cukrárny nebo tzv. masného bufetu. Délka přestávky před dalším vlněním je individuální záležitostí a odvíjí se od stanovených cílů.

Jak nastavit vlny?

Pro optimální nastavení sacharidových vln, doporučuji, propočítat si (není podmínkou), jaký je přibližně váš nejvyšší příjem sacharidů v rámci jednoho dne. To znamená, že si zapíšete všechny přijaté cukry a v tabulkách vyhledáte jejich hodnoty. Ty pak sečtete a od výsledku se „odrazíte" při tvorbě vln. Při sestavování množství přijatých cukrů pro jednotlivé dny, doporučuji jako základní (tedy první nejnižší) dávku u žen 50 g a u mužů zhruba mezi 70 - 100 g. Máte-li spočítán váš maximální denní příjem sacharidů, tak jej můžete použít jako vrchol vlny a od něj vypočíst ostatní dávky.

Samotné vlnění probíhá tak, že od zvoleného základu sacharidů postupně navyšujete jejich příjem až ke stanovenému vrcholu vlny. Po jeho dosažení se vrátíte zpět na základní dávku.

Příklad sedmidenní vlny s vrcholem 500 g sacharidů:

1. týden – Po 50 g, Út 100 g, St 200 g, Čt 250 g, Pá 300 g, So 400 g, Ne 500 g

2. týden – Po 50 g, Út 100 g, St 200 g, Čt 250 g, Pá 300 g, So 400 g, Ne 500 g

Vlnu si však můžete upravit i individuálně, neboť není rozhodující, jaké je předepsané schéma, ale podstata spočívá v zachování vlnění a poctivém dodržování stanovených dávek sacharidů v rámci jednotlivých dní.

Pro ilustraci uvádím:

1. týden – Po 50 g, Út 100 g, St 200 g, Čt 250 g, Pá 300 g, So 400 g, Ne 500 g

2. týden – Po 150 g, Út 180 g, St 250 g, Čt 300 g, Pá 350 g, So 380 g, Ne 450 g

Chcete-li kratší cyklus, je jen na vaší volbě, jak si jej nastavíte. Vždy je však nutné dodržovat zásadu, že systém musí mít charakter vlny.

Sportování a pohybové aktivity během sacharidových vln

Zde zdůrazňuji, že byste neměli zapomínat na skutečnost, že máte snížený příjem energie v podobě cukrů, a tomu by tedy měla odpovídat i intenzita zátěže. Je prokazatelné, že správně zvolená a adekvátní pohybová aktivita či sportování v době sacharidových vln výrazně umocní jejich účinek a výsledný efekt vás mile překvapí. Naproti tomu nejsou výjimkou případy, kdy došlo ke zdravotní újmě. Těmito tvrzeními, ale nechci popřít princip vln a jejich účinek v případě, že sportovat nebudete. Sacharidové vlny fungují i tak!

Závěrem bych ještě jednou zdůraznil, že stěžejní podmínkou maximálně efektivního sacharidového vlnění je „vychytat" si na základě individuálních pocitů a výsledků svůj vlastní systém, který bude fungovat. Nesnažte se dogmaticky řídit různými, byť odbornými radami, protože to jsou veskrze individuální zkušenosti jejich pisatelů a nemusely by být v konkrétním případě tak účinné.

Pro ilustraci uvádím jeden z mnoha příkladů, jak může vypadat jídelníček jednoho dne v rámci sacharidového cyklování. Uvedená množství jednotlivých potravin jsou nastavena a mohou být použita pro jedince (spíše muže) o tělesné hmotnosti 75 – 85 kg. Příjem sacharidů je 300 g.

Vzorový jídelníček – 300 g sacharidů

Snídaně

Ovocné müsli s jogurtem

- 250 g bílý jogurt (3% tuku)

- 50 g sušené meruňky na kostičky

- 60 g ovesné vločky

- 80 g čerstvý banán (čistá váha)

Přesnídávka

- 50 g ENERVIT GYMLINE MUSCLE MAXX GAINER

- 60 g ENERVIT POWER Sport competition (1 ks = 40 g)

Oběd

Dušené kuřecí kousky s rýží + zelenina

- 150 g dušené kuřecí kousky (prsa)

- 200 g bílá vařená rýže (NE ve varných sáčcích)

- 150 g syrová zelená paprika

- 100 g syrová rajčata (mohou být i cherry)

Svačina

- 30 g ENERVIT 100% WHEY PROTEIN isolate

Večeře 1

Těstovinový salát s tuňákem

- 125 g tuňák ve vlastní šťávě

- 180 g vařené bezvaječné těstoviny

- 10 g bazalkové pesto

- 50 g sterilovaná kukuřice

Večeře 2

Salát Cottage

- 100 g sýr Cottage

- 100 g syrová salátová okurka

 

Energie celkem: cca 9250 kJ

Sacharidy: 310 g

Tuky: 41 g

Bílkoviny: 150 g

Komentáře: 38
 • tereza
  dobrý den chtěla bych se zeptat od jaké hodnot ybch si měla nastavit sacharidové vlny když vážím 70 kg?
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den, nezáleží jen na Vaši váze, ale na celkové tělesné stavbě a dalších věcech. Proto bych Vám před zahájením sacharidových vln doporučil vyšetření na profesionálním diagnostickém přístroji (např. InBody) a konzultaci s výživovým poradcem, který však věci rozumí.

  S pozdravem P. Jež
 • Verča  - S.vlny
  Dobry den chtela jsem se zeptat jak je mozne. Ze drzim tyden vlny a stale se nic nedeje? Cyklovani jsem zkousela na 50,100,300 a potom 50,100,150. Kamarad mi rekl, ze podle nej je 300 na 55kg vahy moc, ze do 150 staci.
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den, sacharidové vlny je třeba nastavit vždy individuálně. Všeobecně má ale Váš kamarád pravdu.

  P. Jež
 • Jarda  - JIDELNICEK
  dobry den,rad bych zkusil sach,vlny a potreboval bych poradit se sestavenim jidelnicku,merim 180 cm a vazim 107 kg,cvicit chodim 3 tydne,byla by nejaka moznost s radou dekuji
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den, všechny termíny až do 18. srpna máme již obsazené. Máte-li zájem o konzultaci, můžete se objednat od 21. srpna.

  S pozdravem P. Jež
 • Veronika  - sacharidové vlny
  Dobrý den jsem maminka na MD a před těhotenstvím jsem vážila při své vyšce 166cm 65 kg a po porodu skoro 99 ated mám 82.Nikdy jsem žádnou dietu nedržela,mám tedy zkusit sacharidové vlny?Chtěla bych se dostat na váhu nižšší než 65 kg.
  D2kuji za odpověd
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den, nevím,jak dlouho jste po porodu,v jaké kondici,kolik je Vám let,jak probíhalo prenatálium,zda-li ještě kojíte apod. Obecně vzato sacharidové vlny jsou použitelné téměř kdykoli,ale jelikož o Vás nemám dostatečné informace,tak bych je ve Vašem případě nedoporučil,spíše bych uvažoval o nastavení seriózního výživového plánu vzhledem k Vašim potřebám. Tento plán bych nastavil cyklickým způsobem stravování. Budete-li chtít,kontaktujte mě mejlem nebo telefonicky. S pozdravem P. Jež
 • Zuza
  dobrýý den, bylo by možné napsat nějaký jídelníček na 168cm a 58kg, chtěla bych jít minimálně na 55g, děkuji
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den, bez osobní schůzky, komplexního vyšetření u nás, zdravotní anamnézy a rozboru stávající stravy to možné není. Jsme profesionálové. Neděláme věci pouze pro peníze tak, abychom na dálku vytvořili výživový plán, který Vám v konečném důsledku může ublížit.

  S pozdravem P. Jež
 • Dana
  Dobrý den,už si nevím rady vážím 110kg měřím 180cm a je mi 43let a nejde mi pohnout s váhou,před měsícem jsem měla o 4kg méně ale 3 týdny co sportuji 1,5hod denně 1 týdně chodím s roznosem novin(3 ROKY)chodím se psem ven,posiluji s činkami,aquaaerobic,lítám kolem domácnosti,prakticky si nesednu a samozřejmě chodím do práce,snažím se i o dodržování jídelníčku,s pitným režimem nemám problém 3-4ldenně vody.Celé roky dřu a ANI KG DOLE.mYSLÍTE SI ŽE BY MI SACHARIDOVÉ VLNY POMOHLY??
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,

  Váš problém je pravděpodobně úplně jinde, než se na první pohled zdá. Sacharidové vlny Vám nyní nepomůžou. Aby bylo možné stanovit seriózní postup, jak Vám pomoci, je třeba více informací včetně vyšetření. Budete-li mít zájem, můžeme si domluvit termín konzultace s vyšetřením.

  Petr Jež
 • Jiří  - Jídelníček
  Dobrý den , chtěl bych Vás poprosit o sestavení jídelníčku nebo nejak doporučit pro mě jako studenta ,aby to nebylo tak finančně náročné . Chodím cvičit 3x v týdnu a do toho chodím na fotbal ,takže jsem celý týden zapřahnutý.Měřím 175 cm a vážím 76kg a potřebuji se zbavit podkožního tuku ... Děkuji mockrát
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,
  nejdříve bych Vám doporučil absolvovat u nás vyšetření na InBody, abyste věděl, jak na tom skutečně jste a jaký by měl být další postup. Následně udělat rozbor Vašeho stavajícího jídelníčku a případně tedy vytvořit komplexní výživový a suplementační plán. Jako studentovi Vám poskytnu 1000 Kč slevu.

  Kontaktovat mě můžete na tel. 724033133.

  S pozdravem, Petr Jež
 • Katy  - dodržování sach vln a výpočet max. gramů
  Dobrý den,
  nyní mám 76kg a chtěla bych se dostat na 65kg, při 180cm. Povolání sedavé, bez sportu, občas procházky. Sacharidové vlny jako dieta mě zaujaly. Jak si mám určit maximální příjem sacharidů? Jím 6-7 jídel denně. Používám kaloricketabulky.cz, takže si zapisuji jídla. Tuky držím denně na 15-25g, bílkoviny 150g a více, sacharidy dle sach. vln. Při první vlně jsem po nejvyšším příjmu (196g) a spadnutí skoro na nulu (22g) měla zřejmě hypoglykemický šok a třídenní migrénu.
  Jak ale teď jak s těmi cukry, všude se uvádí složitější cukry jako sacharidy, což je samozřejmě správně, ale je možné si dát třeba obyčejnou sušenku, skleničku coca coly, müsli tyčinku, haribo gumové medvídky???

  Děkuji za odpověď.

  Katy
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,
  řešení Vašeho problému v současné době nespočívá v experimentování se sacharidovými vlnami a už vůbec ne v pouhém počítání kilokalorií. Není možné, abyste se při tělesné hmotnosti 76 kg dostávala v příjmu bílkovin přes 150 g a tuky redukovala na 15 - 20 g. Tohle je nejrychlejší cesta do nemocnice, ale ne k redukci tělesné hmotnosti, přičemž mám na mysli redukci tukových zásob a to tak, abyste si v maximální možné míře chránila a pokud možno i vylepšila své zdraví. Vaše záležitost chce více informací, ale z uvedeného plyne, že potřebujete jednoznačně nastavit jídelníček vyváženým způsobem. Budete-li chtít, můžete se u nás objednat na konzultaci s komplexním vyšetřením. Komplexní výživový plán Vám samozřejmě můžeme vyrobit také.
  S pozdravem, Petr Jež
 • Anna
  Dobry den,
  Chtela jsem se zeptat,jakou roli hraje vlneni,ktere se nezvysuje postupne.Byla jsem u vyzivoveho poradce,ktery mi doporucil spise nez 50,100,150,200,250,300 g sach na den 50,200,300,150,200,100,250g sach,ze pry telo je jeste vice zmatene a spaluje mnohem vic.Je to mozne?dekuji
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,
  Váš výživový poradce na základě vyšetření a vstupního pohovoru, který s Vámi pravděpodobně vedl, získal informace o Vašem zaměstnání, mimopracovních aktivitách, denních stereotypech a hlavně kolik měříte, vážíte, jaké je procento Vašeho zásobního tuku, viscerálního tuku, svalů, vody atd. Na základě těchto informací mohl relevantně posoudit, zdali si může dovolit Vám nabídnout uvedenou sacharidovou vlnu. Pakliže vše udělal správně, tak uvedená varianta je možná, ale…
  S pozdravem,
  Petr Jež
 • Veronika  - Pohyb?
  Dobrý den, chystám v rámci shození podkožního tuku nasadit sacharidové vlny. Jídelníček si snad sestavím sama, ale ráda bych se vás zeptala, jak je to se sportem. V den, kdy mám jen 50g sacharidů, mám zařadit jaký sport? Je lepší něco méně náročného, vytrvalostního s menší tepovou frekvencí (chůze, běh 1hod.) nebo krátkodobé dynamické cvičení(dynamické kardio s posilováním cca 20 min)? A pak s navyšováním sacharidů navyšovat i výdej energie?
  Předem díky za odpověď V.
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,pro relevantní odpověď jste napsala málo informací.Není zcela jasné,co řešíte.Asi hodně sportujete a jde Vám spíše o změny v rámci zásobního tuku (podkožního,jak uvádíte) ve vztahu k Vašemu sportování.Věc má však háček.Nevím,jaký je Váš energetický výdej během denních stereotypů,ad.1,ad.2 kardio může být jak 60ti min.,tak i 20ti min.Míra intenzity je velmi důležitá,ale není jasné,zda činnosti,které uvádíte,jsou rozlišeny z pohledu plicní ventilace a svalové práce z hlediska glykogenových zásob.Tzn.,že není jasné,zda chcete trénovat aerobně,tzn.aerobní vytrvalost či anaerobně a pracovat na rychlosti,výbušnosti nebo posilovat svalstvo.Sach. vlny jsou určeny k nastartování nějakého procesu vzhledem ke stanovenému cíli.Ten jste popsala jen jako snížení vrstvy podkožního tuku.Uvádíte,že jídelníček si nastavíte sama.Je třeba vzít v potaz mnoho aspektů a být obezřetná.Záležitost je spíše na osobní konzultaci s vyšetřením,nikoliv na pár vět v emailu.Většinou to pak nedopadne dobře...
 • Michal
  Dobrý den,
  niekde som čital že pred použitim sach.vln je treba vypočitat energetycký prijem tak som sa chcel opýtat ako sa to počíta?Treba to vobec počitat ak nastavim sacharidy ako ste pisal?
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,
  pokud jste četl podrobně můj článek, tak v odstavci „Jak na to?“ je uvedeno, že důležitá je výchozí pozice. Samozřejmě s tím spojený cíl, kterého chcete dosáhnout. A od těchto základních skutečností se odvíjí vše ostatní. Tzn. že Váš stávající příjem energie v rámci Vašeho stravovacího režimu hraje důležitou roli. S tím jdou ruku v ruce i všechny aktivity pracovního i mimopracovního charakteru, kterým se věnujete, tzn. energetický výdej, který samozřejmě hraje taktéž důležitou roli. Pro stanovení energetického příjmu potřebujete znát výživové hodnoty potravin, to najdete běžně na internetu (tabulek jsou tam spousty). Pro stanovení energetického výdeje potřebujete znát Váš bazální metabolismus (BMR) a následně jeho procentuelní navýšení příjmu energie ve vztahu k výše zmíněným pohybovým aktivitám.
  Petr Jež
 • Jarka
  Chcem sa opýtať ak prejde týždňový cyklus sacharidových vĺn a schudnem určité kilá, tak ďalší týždeň si mám jedálniček upraviť podľa novej hodnoty mojej hmotnosti alebo ostať pri tej starej? Ďakujem
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,
  sacharidové vlny, které uvádíme na našich stránkách jsou obecným návodem, jak nastartovat organismus ke spalování. Celá záležitost v praxi je ryze individuální a je třeba jídelníček sestavovat ve vztahu ke komplexnímu energetickému výdeji. Následně tzv. vlnit v určitých intervalech a delším časovém úseku. Poradit Vám proto není až tak jednoduché, neboť máme málo údajů. Doporučoval bych Vám najít si odborníka v místě Vašeho bydliště, kterému sdělíte potřebné informace, udělá Vám vyšetření a pomůže. Samozřejmě předpokladem je, aby měl se sacharidovými vlnami již jisté zkušenosti. Pokud byste chtěla celý systém nastavit u nás, tak samozřejmě Vám vyjdeme vstříc.
  S pozdravem, Petr Jež
 • Simona
  Dobrý den.
  Chtěla jsem se zeptat jestli má cenu jednotýdenní vlna? Chtěla bych shodit nejvýše 2kila, spíše ubrat na bříšku, jinde snad ani nadbytečný tuk nemám. Momentálně mám 53kilo.
  Děkuji za odpověď
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,
  jednotýdenní vlna problém neřeší. Ovšem ve Vašem případě si nemyslím, že použití systému sacharidových vln je nezbytně nutné. Spíše bych volil vhodné sestavení a kombinaci pohybových aktivit.
  Petr Jež
 • Eva
  Dobry den,chtela jsem se zeptat jestli muzu drzet tuto dietu i kdyz necvicim.Dekuji za odpoved.
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,
  ano, můžete. Jak jsem již uvedl v článku: „Je prokazatelné, že správně zvolená a adekvátní pohybová aktivita či sportování v době sacharidových vln výrazně umocní jejich účinek a výsledný efekt nás mile překvapí. Tímto samozřejmě nechci popřít princip vln a jejich účinek v případě, že sportovat nebudeme. Sacharidové vlny fungují i tak!“

  Petr Jež
 • lenka
  Dobrý den! Chci zkusit Sacharidové vlny, ale nevím, jestli je toto vhodné pro mě. Je mi 38 let měřím 163 vážím 64 /shodila jsem 10 kg od října změnou stravy/, 3x v týdnu chdím okolo 10 km nebo jedeme okolo 30 km na kole. Dopoledne jím ovoce oběd "normální" odpoledne 1 ks pečiva, večer sýry se zeleninou nebo vejce. Zatím jsem udělala změnu, že jsem zařadila nalačno proteinový nápoj a chci zařadit ještě jeden na večer. Co myslíte? Díky
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den, odpovědět Vám písemnou formou není jednoduché. Věci, které jste změnila, máte lehce neurovnané. Vlny byste však určitě mohla zkusit. Jen bych potřeboval znát Váš jídelníček před redukcí, udělat rozbor toho stávajícího, vědět Vaše denní stereotypy, jaké máte zaměstnání atp. To vše proto, abychom stanovili, jaký je Váš energetický výdej apod. Jít 3x v týdnu 10 km může být málo i moc, 30 km na kole stejně tak. Zařadit doplňky stravy není tak jednoduché, jak se na první pohled jeví (tedy pokud chcete, aby skutečně fungovaly). Obávám se, že Vám tento systém také moc nepřinese. Přidat bez opodstatnění další dávku proteinu (večer) může být jen zbytečným zatěžováním organizmu a v podstatě vyhazováním peněz. S doplňky je to složitější, než si lidé myslí, ale správně indikované mohou být velkým přínosem pro zdraví. To, co jste napsala, na mě dělá dojem, že získáváte mnoho informací, ale tak trochu se v nich ztrácíte. Budete-li chtít pomoci, napište nebo zavolejte.
  Petr Jež
 • lenka
  Dobrý den
  Před redukcí jsem ráno snídala pečivo, uzeniny nebo sýry, nesvačila jsem nebo opět pečivo. Oběd klasika, odpoledne něco sladkého /aji 2x/ a k večeři opět pečivo s něčím. Zeleninu ano, ale ne pravidelně a ne každý den. Můj denní režim - v 6 vstanu, od 7 do 16 jsem v práci, odpoledne se starám o domácnost nebo jdu na kolo nebo se projít se psam, spát chodím okolo 23. Pracuji jako asistentka / 1/2 u počítače a 1/2 chodím nebo jezdím autem. Děkuji za radu Lenka
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,
  když jsem psal, ať napíšete nebo zavoláte, myslel jsem tím ohledně domluvení se na osobní konzultaci. Takto (tzn. písemnou formou s minimálními informacemi) se opravdu radit nedá.

  S pozdravem,
  Petr Jež
 • Tomáš  - sacharidové vlny
  UVÁDĚNÝ JÍDELNÍČEK VIZ. SACHARIDOVÉ VLNY JE U MĚ TAK NA UDRŽENÍ VÁHY RELATIVNĚ DOBŘE HUBNU, ALE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SI RAZANTNĚ SÁHNU DO JÍDLA.
  JE MI 43 CVIČÍM OD 17 LET VÁHA 135 KG V- 186 CM
  PAS 107 BICEPS 51 JSEM JASNĚ ENDOMORF I V PRÍPADĚ ,ŽE CVIČÍM 3+1 NEHUBNU ZAŘADIL JSEM PO CVIČENÍ ROTOPED S MINIMÁLNÍM VÝSLEDKEM PORADTE ZDRAVÍM TOM.
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,

  Váš problém není tak složitý, jak se domníváte. Bohužel z toho, co jste sdělil, je těžké Vám poradit. Na druhé straně se z těch informací dá vyčíst, že hledáte řešení jinde, než se nachází. Razantně sahat do jídla je zbytečné a rotoped Váš problém nevyřeší. Musel bych mít více informací i o Vašem tréninku v posilovně. Jsem přesvědčen, že i tam jsou možné změny. Také bych potřeboval znát Vaše mimosportovní aktivity atd. Ideální by bylo udělat Vám vyšetření a osobně si také o věcech pohovořit. Jsem přesvědčen, že bychom řešení našli.

  S pozdravem

  Petr Jež
 • martin
  dobry den. muze se pri sacharidovych vlnach instatni kava s umelim sladidlem. pomaha mi zahnad hlad. jsem cvicici, a chci vlny vyzkouset . dekuji
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,

  v zásadě by to problém nebyl, ale umělé sladidlo není optimální řešení obecně. Jestliže Vám káva pomáhá zahnat hlad, tak máte dle mého názoru zásadní chyby ve Vašem stravovacím systému, tudíž sacharidové vlny nepovažuji jako optimální řešení. Spíše bych problém hledal v příjmu a výdeji energie, resp. doporučuji rozbor celého Vašeho stravovacího systému. Také je nezbytné znát, jakým sportovním aktivitám se věnujete, jak často, v jaké intenzitě a jaké jsou Vaše mimosportovní aktivity – mám na mysli pracovní, energetický výdej a běžné denní stereotypy.

  P. Jež
 • Anonymní  - Sůl a koření
  Dobrý den, jen by mě zajímalo, proč se u této diety nesmí solit a kořenit. Tady to zrovna uvedené nemáte, ale v jiných článcích to píší.
  Díky za odpověď.
  M.
 • FAKTORPLUS
  Dobrý den,

  odpověď je jednoduchá. Většina článků se zabývá pouze sacharidovými vlnami u sportovců a především kulturistiky či fitness. Proto píší o sach. vlnách bez soli, neboť oni potřebují v dané fázi tělo odvodnit a sůl by jim vodu zadržovala. Ale problém je malinko složitější, protože v těchto případech se jedná o tzv. kulturistické cukrování. Prostě tohle je spíše na konzultaci, ale snad je má odpověď dostačující. Náš článek je psán pro všechny, protože se zabýváme zátěžovou fyziologií včetně dietologie a sportovní výživy komplexně. Tedy obecnou populací i vrcholovými sportovci bez ohledu např. na sportovní odvětví.
  Zdraví Petr Jež
Přidat komentář
Kontaktní údaje
Komentář
Ověření
Prosím, vložte text z obrázku (anti-SPAM ochrana).

Facebook

E-SHOP

Váš košík je prázdný

Českomoravská federace Nordic Walking

Faktorplus.cz > Články a diskuze > Sacharidové vlny

Realizace: fullvent

2008-2019 © FAKTORPLUS.CZ