Váš článek naprosto přesně vystihuje chyby, kterých jsem se při snaze o redukci váhy dopouštěla. Až sestavení jídelníčku ve Vaší poradně mě dovedlo ke kýženému výsledku a konečně dokáži mít svou váhu plně pod kontrolou. K manželově spokojenosti jsem upravila stravování celé naší rodiny, cítíme se nyní opravdu FIT, takže ještě jednou děkuji! Jana Dolejší