FAKTOR PLUS

Nordic Walking - geniální aktivita

V článku Mgr. Jany Stejskalové jste se seznámili s možnostmi využití severské chůze a bylo řečeno, že Nordic Walking je sport. V současnosti již také ubývá jedinců, kteří toto tvrzení zpochybňují, přičemž polemizují i o pravdivosti výsledků pozitivních účinků NW na lidský organizmus. Důležitým předpokladem pro to, aby tvrzení o přínosu severské chůze pro zdravý život člověka byla naplněna, je ale precizně zvládnutá a nedeformovaná technika jejího provádění. A právě o technických aspektech Nordic Walking, ale nejen o nich, chci hovořit.

Již čtyři roky se učím a spolupracuji s Mgr. Janou Stejskalovou. Věnuji se NW, Nordic Running, imitačním cvičením s holemi a jezdím i Nordic Blading. Nasbíral jsem mnoho teoretických i praktických zkušeností a to nejen od paní Stejskalové, tedy instruktora z nejpovolanějších.  

Článek, který čtete, píši s úctou k těm, kteří jsou skutečnými mistry Nordic Walking a snaží se lidem předávat maximum možného, ale i proto, abych poukázal na skutečnost, že není NW jako NW. V ČR dnes najdete mnoho subjektů nabízejících výuku či trénink severské chůze včetně různých organizací, které vám umožní získat vzdělání pro výuku NW. Bohužel nešvarem doby je skutečnost, že stále více lidí chodí špatně i přesto, že prošli hodinami tréninku pod vedením instruktorů. No a zde, abych tak řekl, začíná problém. V českých podmínkách se nezřídka projevují tendence být papežtější než papež a tak i Nordic Walking se často vyučuje, jak se komu hodí. Ve výsledku pak lidé používají hole více jako oporu, aniž by pracovaly např. i horní končetiny, následně ramena atd. NW dali světu lyžaři běžci, kteří používají hole v letní přípravě při běžeckých trénincích. Právě oni desítky let pilovali techniku práce s holemi, aby ji zvládli co nejdokonaleji a bez kompromisů. Stěžejním motivem bylo efektivně zapojit do činnosti co možná největší počet svalů. Z jejich teoretických a praktických zkušeností se pak vyvinul i dnešní Nordic Walking. Ten NW, který jako jediná (vyjma běhu na lyžích) pohybová aktivita dokáže přimět k práci až 90 % svalů lidského těla, použije-li se správná technika.

V čem je problém
V tom, že žádný běžec na lyžích, se při své činnosti neobejde bez precizní práce paží. A proto i NW, pokud má být efektivní, se bez dokonalého pohybu horních končetin nemůže obejít. Jakýkoli jiný styl či technika je nesprávná a potírá teorii o zapojení 90 % svalů v lidském těle při provádění severské chůze. Jde totiž o to, že právě oněch 90 % svalů je zásadním limitujícím faktorem pro výuku Nordic Walking. Je velmi pravděpodobné, že se již nenajde dokonalejší řešení v rámci nějaké jiné sportovní činnosti, než jaké nám dali běžci na lyžích v podobě NW. Oni nastavili pravidla techniky a díky jejich přesnému provádění můžeme fakticky zapojit v rámci jediné aktivity 90 % svalů. Toto je jediná správná cesta a vše ostatní jsou jen deformace popírající původní ideu. A tak trenéři bez vzdělání NW nebo i školení instruktoři, kteří tvrdí, že není důležité dokonale pracovat pažemi, vlastně popírají podstatu Nordic Walking a myšlenku samotnou. Osobně jsem měl možnost přesvědčit se, jak může být NW účinný a naopak. Loni jsem se podrobil operaci páteře v bederní oblasti. Severskou chůzi mi doporučili jako vhodnou aktivitu pro rekonvalescenci, následně i jako součást rehabilitace. Díky jisté posloupnosti v rámci zatěžování organismu po uvedené operaci, jsem byl nucen vyzkoušet mnoho různých stylů chůze s holemi. Můžu tak s naprosto čistým svědomím říci, že Nordic Walking Mgr. Stejskalové, tedy klasika se zapojením horních končetin je jedinou formou, jak s ochablými svaly pracovat. Vše ostatní bylo pouze neúčinným odvárkem severské chůze, který mi z pohledu perspektivy spíše ubližoval a připravoval o čas. Když jsem totiž nepracoval dostatečně pažemi, nebyly svaly zapojeny optimálně v rozsahu, který jsem potřeboval. Nemohlo tak v rámci rehabilitace dojít k předpokládanému efektu důležitému pro mé navrácení se do běžného života bez omezení. V okamžiku, kdy jsem mohl a začal chodit Nordic Walking dle Mgr. Stejskalové, bolesti ustupovaly a můj stav se lepšil ze dne na den. Kontrolní rentgeny mi pak potvrdily, že tato cesta je správná.

Další příklady
Právě teď se dá namítnout, že jsou to jen mé závěry a ryze osobní, účelová argumentace směřující k propagaci školy Nordic Walking, kterou zastupuje Mgr. Stejskalová. Proto nyní uvedu několik příkladů a srovnání účinků NW jak na psychiku člověka, tak i na jeho fyzickou stránku.

Účinky a výsledky popsané v následujícím textu předpokládají bezvýhradné užití správné techniky tedy s dokonalým zapojením i horních končetin.

Pointa chůze s holemi nespočívá pouze ve zvyšování kondice nebo spalování přebytečných tuků daného jedince. Už se všeobecně dostává do povědomí veřejnosti, že NW prokazatelně prospívá našemu zdraví obecně. Ale i přesto, že se o těchto věcech mluví, lidé ještě málo znají konkrétní možnosti použití Nordic Walking při léčbě nebo prevenci a jeho pozitivních účincích na naše zdraví.

Dovolím si začít skutečností, která někoho možná překvapí a tou jsou pozitiva z pohledu našeho duševního zdraví. Zapojí-li se při NW celé tělo, což znamená, že pracují nohy i ruce rytmicky vždy jedna končetina vůči druhé v opozici, pracuje větší počet nervů i svalů. Tímto v podstatě klidným pravidelným koordinovaným pohybem si člověk vytváří kladný postoj ke cvičení, čímž dochází k stimulaci pozitivních nálad. Při pravidelné aplikaci Nordic Walking dochází tedy ke snížení depresí, únavy, poruch nálad apod. Srdečně cévní systém. Pravidelná chůze s holemi má blahodárný vliv na srdce a cévy. Je vhodnou a bezpečnou rehabilitací pro pacienty se srdečními problémy včetně jedinců, kteří prodělali operaci srdce nebo infarkt. Nordic Walking pozitivně ovlivňuje i proces rekonvalescence u pacientů s onemocněním periferních tepen. Ženám, u kterých byl zjištěn karcinom prsu, a již prodělaly léčbu, zlepšila chůze s holemi při důkladném zapojení horních končetin svalovou vytrvalost horní poloviny těla. Pravidelná chůze s holemi je u žen také považována za jednu z významných součástí prevence osteoporózy. U lidí trpících Parkinsonovou chorobou působí pravidelná aplikace NW pozitivně na kognitivní (poznávací – v daném případě zejména vnímání) schopnosti a motoriku, čímž zlepšuje kvalitu jejich života. Lidé, kteří trpí bolestmi krčního a ramenního svalstva se jich mohou zbavit, budou-li se věnovat NW se správným pohybem horních končetin. V konečném důsledku se zvýší mobilita celé horní poloviny těla. Pravidelná a technicky správně prováděná chůze s holemi má významný přínos při redukci tělesné hmotnosti. Zde je podstatné, že nedochází pouze k úbytku nadbytečných kilogramů, ale zlepšuje se i úroveň kondice. A to jak z hlediska aerobních (vytrvalostních) schopností, tak i z pohledu aktivace svalové tkáně. Při pravidelném NW, dochází k nárůstu aerobních schopností až o 25 % během pěti měsíců.

Porovnáme-li Nordic Walking s patřičným zapojením paží (tedy horní polovinou těla) s chůzí s holemi a nedostatečnou činností horních končetin, následně obyčejnou chůzí bez použití holí, vychází nám velmi zajímavé výsledky…

Při správně prováděné chůzi s holemi se prioritně snižuje zatížení dolních končetin proti běžné chůzi bez holí. To znamená, že můžeme chodit s vyšší rychlostí při snížení vertikálních sil na kolenní kloub a natahovače kolen. Prostě šetříme pohybový aparát dolních končetin oproti zatížení při běžné chůzi bez holí. Při dobře prováděném NW pracujeme s vyšší srdeční frekvencí následně spotřebou kyslíku a tak dochází i k nárůstu množství vydané energie. Velmi ceněný je fakt, že subjektivní vnímání vynaloženého úsilí je při uvedené zátěži stejné ve srovnání s chůzí bez holí.  U dobře zvládnuté techniky Nordic Walking (tedy s patřičným zapojením paží) dochází k nárůstu energetického výdeje cca o 20 % proti běžné chůzi či chůzi s holemi bez patřičného zapojení paží. Spotřeba kyslíku je vyšší cca o 25 % a tepová frekvence se zvyšuje o cca 15 %. Tzn. Nordic Walking správně aplikovaný přispívá ke zvýšení svalové vytrvalosti. Z uvedeného vyplývá, že dokonalá chůze s holemi má také významný přínos pro jedince, kteří např. nemohou běhat a byla jim doporučena chůze. Podstata spočívá v tom, že chůzí bez holí, i když pravidelnou a intenzivní se nedosáhne kýženého zvýšení srdeční frekvence a nárůstu aerobních schopností.

Závěrem se tak dá říci, že NW s patřičným zapojením horních končetin má na lidský organizmus nepoměrně vyšší účinky a to ve všech ukazatelích ve srovnání s běžnou chůzí nebo severskou chůzí s použitím nesprávné techniky. To znamená, že má-li Nordic Walking dostát své pověsti ideální pohybové aktivity pro člověka, je důležité, aby již v začátcích učení byla věnována maximální pozornost zvládnutí správné techniky. Není NW jako NW.

Ověření pravdivosti některých tvrzení:
Stačí vám k tomu obyčejný krokoměr, který dokáže zaznamenat počet kroků, ušlou vzdálenost a energetický výdej v kcal nebo kJ. Při běžné chůzi rychlostí 6 km/hod spálíte cca 0,400 kJ energie na 1 kilogram tělesné hmotnosti za 1 minutu. Tzn. 70 kg vážící jedinec, spotřebuje cca 1 680 kJ energie za hodinu chůze tj. cca 400 kcal. Palpačně si ještě můžete v průběhu svého výkonu zaznamenávat vaši tepovou frekvenci, kterou si měřte na zápěstí. Poté vyzkoušejte ve stejném terénu a pokud možno shodných povětrnostních podmínkách a optimálního zdravotního stavu a kondice, jaký bude váš energetický výdej při chůzi s holemi s absencí správné techniky (tedy bez dokonalého použití paží). A následně test opakujte při NW s použitím správné techniky, tedy tak, aby pracovaly i horní končetiny včetně pletence ramenního, jako je to u běhu na lyžích. Podmínkou pro objektivní porovnání je předpoklad, že celý test neprovedete v jednom dnu, ale rozložíte si jej tak, aby výchozí stav byl vždy totožný. Chcete-li mít více dat pro porovnávání a získat přesnější hodnoty měření, stačí použít některý ze základní řady sporttesterů.

Komentáře: 0
Přidat komentář
Kontaktní údaje
Komentář
Ověření
Prosím, vložte text z obrázku (anti-SPAM ochrana).

Facebook

E-SHOP

Váš košík je prázdný

Českomoravská federace Nordic Walking

Faktorplus.cz > Články a diskuze > Nordic Walking - geniální aktivita

2008-2024 © FAKTORPLUS.CZ